phat-trien-thanh-pho-Thuan-An

TP.THUẬN AN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH TRUNG TÂM ĐÔ THỊ – DỊCH VỤ MANG TẦM QUỐC TẾ

Giai đoạn từ năm 2021 – 2025, TP Thuận An lên kế hoạch khai thác tối đa lợi thế về vị trí, tiềm năng, các nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư phát triển, phấn đấu đưa TP. Thuận An trở thành trung tâm đô thị – dịch vụ hiện đại, phát triển theo hướng văn minh, đô thị hóa tầm cỡ khu vực và quốc tế.