Giới đầu tư quay lưng với đầu tư căn hộ cho thuê

Đầu tư căn hộ để cho thuê đang có nghịch lí, giá Căn hộ tăng nhưng giá cho thuê quay đầu giảm. Hiện tại giá cho thuê đang giám dần đều nhưng tỉ lệ lấp đầy cũng giảm theo. Điều này làm giới đầu tư căn hộ cho thuê ăn chắc mặc bền đang lăn tăn, nghi ngờ về mảng đầu tư này.