Khach-hang-quan-tam-La-Vela-Garden

Khách hàng quan tâm La vela Garden Thuận An

Từ khi bắt đầu triển khai truyền thông dự án, rất nhiều khách hàng địa phương quan tâm và chờ đợi thông tin về La VeLa Garden Thuận An, đặc biệt là khu vực Phường Bình Chuẩn. Hiệu ứng quan tâm và số lượng đặt chỗ tăng nhanh từng ngày. Dự án thực sự là sản phẩm có nhu cầu thật và đáp ứng được nhiều yếu tố khách hàng cần.