thu nhập bình quân đầu người Bình Dương

Bình Dương Có Thu Nhập Bình Quân Đầu Người Cao Nhất Cả Nước Năm 2020

Đạt thu nhập hơn 7tr/ tháng thu nhập bình quân đầu người của Bình Dương cao nhất cả nước, cao hơn TP HCM và Hà Nội.

Theo khảo sát sơ bộ của Tổng cục Thống kê về mức sống và thu nhập bình quân đầu người năm 2020, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, cao hơn TP HCM (6,54 triệu) và Hà Nội (5,98 triệu).

Trong đó 5 địa phương tiếp theo có mức thu nhập bình quân tháng hơn 5 triệu đồng gồm Đồng Nai (5,62 triệu), Bắc Ninh (5,44 triệu), Đà Nẵng (5,28 triệu), Hải Phòng (5,2 triệu), Cần Thơ (5,03 triệu).

Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người một tháng cả nước đạt khoảng 4,23 triệu đồng theo giá hiện hành, giảm khoảng 2% so với năm 2019. Trong khi đó, trong thời kỳ 2016-2020, bình quân mỗi năm thu nhập bình quân đầu người một tháng chung cả nước tăng 8%.

Khu vực có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước là Đông Nam Bộ (hơn 6 triệu), cao gấp 2,2 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,75 triệu đồng).

thu nhập bình quân đầu người Bình Dương
Thu nhập bình quân đầu người năm 2020

Tại khu vực thành thị, thu nhập bình quân đầu người một tháng đạt gần 5,54 triệu đồng, còn tại khu vực nông thôn đạt 3,48 triệu đồng. Như vậy khu thu nhập khu vực thành thị cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn.

Nhóm hộ giàu nhất (gồm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân đạt 9,1 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất) với mức thu nhập đạt 1,14 triệu đồng.

Tổng cục thống kê cũng cho biết, cơ cấu thu nhập qua các năm đã chuyển biến theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng (chiếm 55%), ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm (chiếm 11%), phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu việc làm.

Năm 2020 chi tiêu bình quân hộ gia đình cả nước là 2,89 triệu đồng mỗi người một tháng, tăng 13% so với 2018. Tốc độ tăng chi tiêu năm 2020 thấp hơn so với với thời kỳ trước (chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 18% so với 2016), cho thấy người dân năm qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Tương ứng với mức thu nhập, Đông Nam Bộ luôn đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất (3,9 triệu đồng). Vùng Trung du miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất (2,1 triệu đồng).

Còn tại thành thị, các hộ gia đình có mức chi tiêu bình quân đầu người mỗi tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần.

Kết quả của khảo sát sơ bộ trên được Tổng cục kê thống kê điều tra chọn mẫu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm gần 47.000 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thu nhập của dân cư giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng Tổng cục thống kê cho biết tỷ lệ hộ nghèo vẫn giảm nhờ các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, mức sống vẫn có sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa nhóm dân cư giàu và nghèo, giữa các vùng. Đây là vấn đề đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải tiếp tục quan tâm giải quyết.

Tìm hiều thông tin nhà phố Lavela Garden Thuận An , quý khách liên hệ :

Hotline : 0905 66 55 88

Website chính thức : https://nhapholavelagarden.com/

Page dự án Facebook TẠI ĐÂY : 

Trả lời